Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Groot Goois Toekomstdebat

Op naar 2040

Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties ?
Ruimtelijke vergezichten op Landschap en Erfgoed van ’t Gooi tussen Vecht en Eem


1970 – 2020
Vrijdag 21 februari 2020
van 16 tot 19 uur
Singer Theater Laren
Nederland gaat de komende twintig jaar op de schop:

 • Moeten er extra woningen komen in weilanden tussen Hilversum en Loenen of wijken de hoogte in ?
 • Ruim baan voor meer auto’s of juist meer spoor, snelle fietsbanen en autoluwe zones?
 • Waar willen we wel en waar geen windturbines en zonneparken?
 • Komt boerenland vrij voor wonen, bedrijven, logistiek, wateropslag of natuur?
 • Winnen commercie en leasure in de kustvisies op het Gooimeer het van natuur en rust?
 • Komt zorgplicht van burgers en lokale overheden voor ons unieke GNR-landschap van erfgooiers in de knel?
 • Blijft de historische beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door verwachte status Unesco Wereld erfgoed ook na 2040 intact?
 • In hoeverre stemt Gooi & Vecht af op de omliggende regio’s?
Inleidende lezing prof. Eric Luiten – hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft vm. Rijksadviseur voor Landschap en Water. Presentatie Historisch Landschapsbeeld – Christiaan van Zanten – Regiobureau

Paneldiscussie met o.a.:

 • Friso de Zeeuw, em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling, oud-gedeputeerde Noord-Holland
 • Jan Kastje, wethouder Hilversum, trekker energieovergang in de regio
 • Janine Caalders, voorzitter Nat. Park Utrechtse Heuvelrug
 • Karin Kos, rentmeester-dir. Goois Natuurreservaat

Met welke blik vinden zij elkaar voor een wenselijk èn haalbaar toekomstscenario op middellange termijn, in 2040?
Welke boodschap krijgen gemeenten mee voor hun Omgevingsvisie ?

Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol provincie Utrecht en oud-wethouder Soest.

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied. Bijdrage kosten € 10,-.

Opgeven: www.tussenvechteneem.nl/aanmeldingsformulier-groot-goois-toekomstdebat/