Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden

Random header image... Refresh for more!

2e Tijdschrift van 2018 is verschenen

2e Tijdschrift 2018Met een flinke vertraging (waarvoor onze excuses) is het tweede tijdschrift van 2018 dan toch verschenen.
Jan van Tuin heeft de plafondschilderingen van de Grote Kerk in Naarden tegen het licht van moderne onderzoekingen gehouden en wist de Grote Kerk enkele geheimen te ontfutselen. Jady Snel schrijft over een bijzondere bewoner aan de Naarderstraat in Huizen die daar in de oorlog ondergedoken was om aan de Nederlanders te ontkomen. Zijn naam was Anton Mussert.
Bij de Tafelberg in Blaricum heeft in 1823 een bijzondere natuurkundige proef met een kanon plaatsgevonden. In Hilversum heeft een onopvallend stukje straat een nieuwe naam  gekregen: Domela Nieuwenhuisplein.
De bekende socialist heeft daar de laatste 16 jaar van zijn leven gewoond.
Claudette Baar schrijft over een groep Joodse vluchtelingen die zich  tussen 1934 en 1941 in Loosdrecht voorbereidden op hun emigratie naar Palestina.
Jaap Groenevelt onderzocht de grens tussen Holland en Utrecht aan de hand van een bijzondere kaart uit 1539. Henk Michielse zet alles wat we nu weten over Liudger op een rijtje.
Tenslotte zocht Douwe van der Meulen uit wie Caroline van der Hucht was, de naamgeefster van de Van der Huchtscholen in Soest.

augustus 2, 2018  

Wandelroute langs de bomen in het Brediuskwartier

Bomenboekje 2018Bussum is een bijzonder boekje rijker. Het bevat een wandelroute door het Brediuskwartier en het Willem Bilderdijkpark. De wandeling gaat langs bomen, struiken en planten die in het boekje worden beschreven. Een voorbeeld is de Metasequoia glyptostroboides, ofwel een watercypres, in het Bilderdijkpark. Andere aansprekende namen die u tegenkomt zijn “doodsbeenderenboom” en “venijnboom“. De eerste exemplaren van het bomenboekje zijn donderdag 24 mei in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum gepresenteerd door Anneke van de Koppel en Klaas Oosterom. Het boekje is gratis te verkrijgen bij de Historische Kring, de gemeente en de bibliotheek. (foto Jaap van Hassel)

Uitreiking Bomenboekje 2018

mei 26, 2018  

Omgevingseducatie ontvangt Culturele Prijs Noord-Holland

culturele-prijs2018 De heer Johan Remkes, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, heeft op woensdag 23 mei de Culturele Prijs Noord-Holland 2018 uitgereikt aan Omgevingseducatie.
Volgens het juryrapport van het Cultuurfonds  heeft het belang van natuur en milieueducatie, het bijeenbrengen van kennis, kennisoverdracht, en de waardering en betrokkenheid bij de eigen omgeving een belangrijke rol gespeeld bij  de toekenning van de prijs. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden en een kunstwerk, dit jaar uitgevoerd door een jonge talentvolle student van de Gerrit Rietveld Academie, Tom Vincent.

mei 25, 2018  

Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht

Erfgoedfestival 2018
31 mei start het eerste Erfgoedfestival in Gooi & Vecht, met als thema: Groen in Gooi & Vecht.

Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht laat het publiek op een laagdrempelige manier kennismaken met Gooise groenverhalen via tentoonstellingen, wandel- en fietsroutes en lezingen. Door de hele regio worden activiteiten georganiseerd. Singer Laren, het Huizer Museum, Kasteel Museum Sypesteyn, Museum Weesp, het Muiderslot, Pampus, Tussen Vecht en Eem en heel veel andere organisaties doen mee.

De officiële opening vindt 31 mei plaats en daarna zijn er tal van activiteiten. Wat denkt u bijvoorbeeld van de gratis Tuin Talks? Lezingen over het groene landschap op verschillende plaatsen, door verschillende vooraanstaande sprekers. Er zijn creatieve workshops voor kinderen en schilderworkshops voor volwassenen; te veel om op te noemen!
Voor actuele informatie en programma bezoek de website: www.groeningooivecht.nl

mei 24, 2018  

Hoe vordert het Geopark Gooi en Vecht?

historisch-cafe-naardenMaandag 14 mei 2018, aanvang 20 uur in deMess,
Adriaan Dortsmanplein 1b
Hoe vordert het Geopark Gooi en Vecht?
door Hetty Laverman

Vestingwerken Naarden (Lees verder)

april 30, 2018