Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Tentoonstelling en herdenking over het jaar 1572 in Naarden

Het jaar 1572, dit jaar 450 geleden, is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Zo ook Naarden. Gemeente Gooise Meren, Naardense culturele instellingen en een werkgroep onder leiding van historicus Henk Michielse organiseren evenementen om bij dit historische jaar en de betekenis ervan voor Naarden stil te staan. Met als belangrijkste moment de herdenking van de burgermoord in Naarden op 1 december in de Grote Kerk. Tijdens de herdenking zal ook een boek over Naarden 1572 worden gepresenteerd, dat wordt uitgebracht samen met de Stichting Tussen Vecht en Eem.

Lees meer: Tentoonstelling en herdenking over het jaar 1572 in Naarden

Tickets bestellen: klik hier